WIBRICK – användningsområden

wibrick™ är ett infotainment- och marknadsföringssystem som ger dig möjlighet att, på ett nytt smart sätt, kommunicera med kunder, gäster, deltagare, patienter med flera via deras smartphone. 

wibrick™ skickar platsbaserat innehåll till smartphones och andra digitala enheter när de till exempel passerar en butik. wibrick™ sänder då ut signaler med relevant information direkt från webbportalen baserat på vad som förprogrammerats för den zon användaren befinner sig i.

Du bestämmer vad som ska ske när någon närmar sig din wibrick™ beacon.
Med smidighet, intelligent prestanda och driftssäkerhet öppnar wibrick™ dörren mot stora framtida möjligheter för en lång rad områden. Läs mer om hur wibrick™ kan förbättra kontakten med just din målgrupp.