Arbetsplats & utbildning

Effektivare arbetsplatser

På stora institutioner och företag med detaljerade och komplicerade planlösningar är det viktigt att snabbt kunna hitta till rätt avdelning, person eller konferensrum både för anställda och gäster. Här kan wibrick™ göra skillnad genom att visa hur man bäst navigerar i lokalerna samt var all service går att finna.

All information på konferensen

På konferenser och utbildningar kan wibrick™ bidra till att förbereda sällskapet för agendan, samtidigt som man också kan ge info gällande placering och bakgrund om de som håller föredrag.
Under seminariernas föreläsningar och i väntan på dessa kan åhörarna få möjlighet att ta del av inspirerande material såsom artiklar, filmer, ljudspår och dylikt som knyter an till det de snart skall lyssna till. Allt för att förhöja den totala upplevelsen innan, under och efter tillställningen.

Flexibel plattform som inspirerar

wibricks™ flexibilitet innebär att detta är en plattform som kan anpassas helt efter evenemangets, platsens och användarnas behov. Därför kan den också inspirera till innehållslig kreativitet helt utan gränser för såväl innehåll som utförande.

utbild