Hälso- & sjukvård

Fördelarna med wibrick™ har länge varit tydliga inom detaljhandeln men hälso- och sjukvården kan också dra stor nytta av beacontekniken för att mer effektivt vägleda och informera patienterna i sjukhusmiljön.

Förbättrad orientering i komplexa miljöer

wibrick™ är väl anpassad för offentliga miljöer där man behöver ha en fungerande direktkontakt såväl internt som med patienterna. I sjukvården kan wibrick™ därför förenkla såväl rondering som orientering. Som ronderingshjälpmedel kan wibrick™ förmedla information om patienter eller områden på enkelt och lättillgängligt sätt.
Vad gäller orientering har sjukhus ofta relativt komplicerade planlösningar som kan vara svåra att hitta rätt i för patienten. Här kommer wibrick™ väl till pass eftersom den förenklar orientering och navigering genom att sända ut kartor och vägvisningar via patienters smartphones.

Offentlig marknadsföring

Wibrick™ fungerar också utmärkt för offentliga miljöers marknadsföring av olika aktiviteter. Vårdcentraler kanske vill erbjuda gratis hälsokontroller till förbipasserande och sjukhus kan informera om någon händelse som äger rum (t.ex. öppet hus för gravida kvinnor) och göra detta på relevanta platser inom sjukhusområdet där målgruppen för den anpassade kommunikationen förväntas röra sig.

Kvalitativ väntetid

Hälso- och sjukvård är miljöer som i många fall förknippas med mycket väntetid – det vill säga tid som skulle kunna vara nyttig kvalitetstid med rätt wibrick™-innehåll.
Resultatet blir att patienterna får relevant information när de behöver den som bäst.

hospital