Säkerhet

Korrekt rondering och besiktning

I alla verksamheter där fokus på säkerheten är hög kan wibrick™ användas tillsammans med vårt ronderingssystem XRond® som garant för att besiktning eller rondering verkligen sker på aktuell plats på rätt sätt. wibrick™ är nämligen ett utmärkt verktyg i lokaler med mer komplicerad och svårnavigerad planlösning, eftersom den kan tillhandahålla detaljerade kartor med all väsentlig information som krävs för att kunna utföra ett korrekt säkerhetsarbete.

Rätt information vid rätt tidpunkt

Inom industrin fyller wibrick™ således en viktig funktion när det kommer till zoninformation om säkerhetsföreskrifter, brandinformation, skyddsvägar med mera. Antingen med info och instruktioner för en viss sektor eller kanske för en viss maskin, för alla arbetsplatser där det är oerhört viktigt att användaren får relevant information vid precis rätt tidpunkt.