Vad är Content Partner

Wibrick Content Partner – våra specialister på material för Wibrick. Wibrick content partner är dem vi varmt rekommenderar när du behöver ha ett anpassat material att fylla Wibrick eller andra kanaler med. Inom Wibricks Content partnerled finns duktiga partners med lång och bred erfarenhet som kan erbjuda er material inom bild, film, text, ljud och mycket mer.

En Content Partner har bra insikt i hur Wibrick-systemet fungerar och kan tryggt guida er genom de många valen av grafiskt material, audiovisuella möjligheterna och kommunikativa alternativen som finns tillgängliga till er, direkt från start.

Bli en partner
Certifierade Partners

All säljande personal hos Wibrick Partner skall ha genomgått wibrick utbildning i CMS, App och grunderna om tekniken.
Wibrick certifierar och utbildar Wibrick Partner.

Nedan finns du en lista på befintliga Sales Partners