Vad är Sales Partner

Sales Partner får sälja utvalda wibrick produktområden beroende på teknisk inriktning, geografisk placering samt affärsinriktning och definieras av en partner som aktivt säljer, marknadsför och bearbetar marknaden med varumärket wibrick.

Sales Partner förväntas själva och tillsammans med wibrick driva sin säljkanal med kontinuerliga uppföljningsmöten med Wibrick. I Sverige samarbetar vi idag med företaget Nordiska Sälj & Agent AB som driver försäljningen i Sverige med ett flertal aktiva säljagenter på marknaden.

Bli en partner
Certifierade Partners

All säljande personal hos Wibrick Partner skall ha genomgått wibrick utbildning i CMS, App och grunderna om tekniken.
Wibrick certifierar och utbildar Wibrick Partner.

Nedan finns du en lista på befintliga Sales Partners