top_cms

Med Wibrick content management system (CMS)
hanterar du dina wibricks och kampanjer.

 

Wibrick CMS

Wibrick CMS är en integrerad kontrollpanel som ger dig en överskådlig bild av systemets samtliga funktioner. Du kan styra funktionen för varje wibrick™-enhet, definiera avstånd, känslighet och enkelt fylla på med nytt innehåll.

Kampanjhantering

Wibrick CMS ger dig även möjlighet att definiera och schemalägga kampanjer i form av bilder, videofilmer, speakerljud och text. Flera olika mallar för kampanjer finns tillgängliga redan från start för olika användningsområden. Det finns också möjlighet till olika teman och med mallen kundundersökning kan du ta reda på vad din besökare tycker.

Mycket personligt innehåll

Du kan starta ett rikt multimedia-innehåll för att engagera besökaren djupare vid exakt rätt tidpunkt och avstånd till en enhet med exempelvis streamad videofil eller speakerljud.

Anpassa kampanjer till små kundsegment

Förädla din relation ytterligare med besökaren genom riktade kampanjer för att nå ett specifikt kundsegment med hjälp av triggers som kön eller ålder (kräver att användaren lagt in detta i appen).

Analysera besökarens beteende

Undersök vilka områden i din miljö som är mest intressanta för besökaren och analysera hur besökaren spenderar sin tid hos dig .  Skicka dem riktat innehåll direkt på plats. Wibrick systemet registrerar dock aldrig någon unik identitet hos besökaren såsom MAC adress eller annat.

Kundspecifik app

Vill du köra wibrick™ systemet i en egen app? Inga problem. Vi skräddarsyr din egen app med vår teknik.