3 april, 2017 Kalle

WIDECO GROUP STÄRKER SIN BOLAGSSTYRELSE

Vid årsstämman den 30 mars 2017 valdes Björn Carlson till ny ordförande i Wideco Group. Samtidigt valdes Catrin Wirfalk och Niklas Ivarsson in som styrelseledamöter. De nya medlemmarna tillför viktig kompetens och erfarenhet från ledande bolag inom sina respektive områden.

Wideco Group är moderbolag till Wideco Sweden och nystartade Wibrick Solutions. Företaget, med kontor på Viared i Borås, omsätter ca 30 MSEK och har 20 anställda. Wideco har under ledning av VD Karl-Johan Wirfalk med personal framgångsrikt utvecklat sitt kunderbjudande de senaste åren. Utvecklingspotentialen är stor vilket ställer högre krav på styrning. Med de nya medlemmarnas starka erfarenhet och stora kunnande kommer styrelsearbetet att utvecklas ytterligare.

Björn Carlson
Björn Carlson tillträder som styrelseordförande i Wideco Group. Björn har lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling, Retail och IT. Han var VD och grundare för Unitail som efter många framgångsrika år köptes upp av ett av Skandinaviens största konsultföretag. Björn har även en bakgrund som CIO i JC:s koncernledning och dessförinnan ca 10 år internationell erfarenhet från Hewlett-Packard och Microsoft. Han arbetar nu med företagsrådgivning och har ett stort kunnande inom affärsutveckling och ledarskap.

– Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga styrelsen och ledning, bidra till en fortsatt spännande resa med Wideco Group. Wideco har under senare år investerat stort i produktutveckling och står nu väldigt starkt rustade för framtiden. Vi har stora förväntningar på såväl befintliga som nya marknader, däribland USA som vi under 2017 hoppas få ett genomslag, säger Björn Carlson, Styrelseordförande.

Catrin Wirfalk
Catrin Wirfalk har som CEO och Koncernchef på Speed Group starkt bidragit till bolagets utveckling både gällande tillväxt och resultat. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med styrelseuppdrag inom olika branscher. Idag driver Catrin eget företag med inriktning mot styrelsearbete och affärsutveckling. Med sitt ledarskap blir Catrin en viktig kugge i utvecklingen av vår organisation.

Niklas Ivarsson
Som ansvarig för Spotify’s globala avtal med rättighetsinnehavare sedan 2007 har Niklas varit med och byggt ett internationellt miljardföretag. Niklas är i grunden maskiningenjör och kommer med sin erfarenhet inom digitala tjänster & produkter, affärsutveckling och avtalsförhandling att bidra med mycket värdefull kompetens. Niklas har idag egen verksamhet med fokus på affärsutveckling och styrelsearbete.

– Vi har under det senaste halvåret arbetat med att förstärka styrelsen och det känns mycket bra att kunna välkomna så erfarna och starka kompetenser. Vi är verkligen glada över att ha lyckats knyta Catrin, Niklas och Björn till vårt bolag, säger Karl-Johan Wirfalk, CEO.

Övriga medlemmar i Wideco Groups styrelse:

Karl-Johan Wirfalk, ledamot och ägare
Viktoria Frössling, ledamot och ägare
Kristian Wirfalk, ledamot och ägare

Presskontakt
Karl-Johan Wirfalk
+46 706 – 101820
kjw@wibrick.se